fredag 31 juli 2009

Jätteprojektet startat

Igår kom Malmslätts Värme Teknik (Thermiainstallatör) hit och påbörjade arbetet med att montera ner vårt gamla värmesystem - en 900 kilos vedpanna, en 4000 liters ackumulatortank samt ett råttbo med rör, slangar och sladdar!! Det blir alltså lite bonkande och klonkande de närmaste dagarna. Jag skall ta lite bilder på "eländet".

I slutet av augusti kommer MVT tillbaka och gräver hålet för bergvärmeanläggningen samt installerar en Thermia Diplomat Optimum G2 och en ny vattenberedare.

Det skall bli fantastiskt att slippa komma hem till ett 14 gradigt hus efter en jobbresa på vintern!

Foto: Thermia produktbild

Inga kommentarer: